วัตถุดิบ

  • ข้าวโอ๊ต 1/4 ของกระติกอาหาร
  • ผลไม้ที่ชอบ
  • น้ําร้อน 2/3 ถ้วย
  • เปิดฝาแล้วใส่น้ําตาลหรือน้ําผึ้งเล็กน้อย
  • น้ําตาลหรือน้ําผึ้ง

วิธีการทํา

  1. ใส่น้ําร้อนลงในกระติกอาหาร ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 5 นาที เพื่ออุ่นกระติกให้ร้อนก่อนใช้งาน
  2. เทน้ําร้อนในกระติกอาหารทิ้ง และใส่ข้าวโอ๊ตและน้ําร้อน คนให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท
  3. ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เขย่ากระติกอาหาร
  4. เปิดฝาแล้วใส่น้ําตาลหรือน้ําผึ้งเล็กน้อย
  5. ใส่ผลไม้ที่ชอบ พร้อมเสิร์ฟ

สูตรนี้ได้รับการพัฒนา สำหรับกระติกอาหาร SW-GCE36

เมนูร้อน

59 Kcal

Related Recipes

Page top
Facebook Messsenger