FAQ
คำถามที่พบบ่อย

วิธีการใช้งาน Rice Cooker

 • สาเหตุเกิดจากเซนเซอร์ที่ฝา เซนเซอร์ที่ก้นหม้อ หรือเซนเซอร์ด้านข้างมีความร้อนสูง
  ※ โปรดระวังอย่าให้ถูกลวก

  → กดปุ่ม “ยกเลิก”แล้วเปิดฝาด้านนอกทิ้งไว้ให้ตัวเครื่องเย็นประมาณ 30 นาที (เวลาอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

  → กรณีที่อยากให้ตัวเครื่องเย็นไวขึ้น・・・
 • ใส่น้ำแข็งลงในหม้อเพื่อทำให้ด้านในของหม้อเย็น
 • เปิดฝาด้านนอก และถอดเซ็ตฝาด้านในออกเพื่อให้แผงทำความร้อนเย็นตัว

ในกรณีที่ลองปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อร้านที่ท่านซื้อสินค้า ศูนย์บริการที่บริษัทกำหนดหรือติดต่อมาที่บริษัทโดยตรง

หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีจุดชำรุดและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม
กรุณาติดต่อร้านที่ท่านซื้อสินค้า ศูนย์บริการที่บริษัทกำหนดหรือติดต่อมาที่บริษัทโดยตรง

กรุณาปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้
 • ล้างชุดฝาด้านใน
 • เทน้ำเปล่าลงในหม้อที่ล้างแล้ว โดยสังเกตที่เส้นระดับน้ำของข้าวขาว (ไซส์ 0.5 กับ 1 เทถึงขีด [1], ไซส์ 1.8 เทถึงขีด [2]) จากนั้นใส่หม้อกลับลงไปที่ตัวเครื่อง
  ※ กรุณาอย่าใส่น้ำประเภทอื่น (เช่น น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น) หรือใส่น้ำเกินขีดที่กำหนดเด็ดขาด
 • ปิดฝานอกแล้วเลือกประเภทข้าวเป็น “ข้าวขาว”จากนั้นเลือกเมนู “หุงด่วน”หรือในกรณีของรุ่นที่ไม่มีให้เลือกประเภทข้าว ให้เลือกเมนู“หุงด่วนข้าวขาว”แล้วกดปุ่ม “เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ”
 • เมื่อเสียงเพลงดังขึ้น และเครื่องเปลี่ยนไปที่โหมดอุ่นแล้ว ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”
  ※ เนื่องจากด้านในยังร้อนอยู่ กรุณารอจนตัวเครื่องเย็นลงดี จึงเทน้ำร้อนด้านในทิ้ง แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาด

กรุณาใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดที่ติดมากับตัวเครื่องตามแต่ละรุ่น
หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ หัวข้อ “การทำความสะอาดกรณีมีกลิ่นไม่พึงประสงค์”

ข้อควรระวัง

อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้หมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความแรงของกลิ่น
ในขณะที่ด้านในยังร้อนอยู่จะไม่สามารถกดปุ่มทำงานได้ ดังนั้นกรุณากดปุ่มทำความสะอาดหลังจากด้านในเย็นตัวลงแล้ว
เมื่อปฏิบัติตามข้อ "3." แล้ว ในกรณีที่ต้องการหยุดการทำความสะอาด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิก” ในขณะที่เครื่องทำความสะอาดอยู่นั้น จะมีไอน้ำออกมาจากช่องระบายไอน้ำมาก กรุณาระวังอย่าให้โดนไอร้อนลวก
นอกจากนี้ ห้ามกดหุงในขณะที่ยังไม่ใส่น้ำลงในหม้อก่อนเป็นอันขาด

 • อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้  ล้างข้าวไม่สะอาดพอ ทำให้ยังเหลือรำข้าวอยู่
 • อุ่นข้าวปริมาณน้อยด้วยเวลานานเกินไป
 • ไม่คนข้าวให้ดีหลังจากข้าวหุงสุกแล้ว
 • อุ่นข้าวเกินเวลาที่คู่มือเขียนกำหนดไว้
 • ล้างหม้อหุงข้าวไม่สะอาดเพียงพอหลังการใช้งาน
 • อุ่นข้าวโดยทิ้งทัพพีไว้ด้านใน
 • อุ่นข้าวในขณะที่ปลั๊กเสียบถอดอยู่หรือไม่ได้กดโหมดอุ่นไว้
 • พยายามอุ่นข้าวที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้ว
 • อุ่นข้าวผสม ข้าวที่มีการปรุงรส หรือข้าวมีส่วนผสมของหอย
 • อุ่นอาหารอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เช่น ซุปต่าง ๆ ทอดมัน เป็นต้น
Page top
Facebook Messsenger